Προτεινόμενες Διαδρομές

Greece

Promovimi dhe shfrytëzimi i trashëgimisë kulturore

Qëllimi kryesor i projektit është promovimi dhe shfrytëzimi i trashëgimisë kulturore, e cila reflektohet në bollëkun e monumenteve fetare që ndodhen në zonën e projektit dhe për rrjedhojë zhvillimin dhe zbatimin e një produkti turistik inovativ, i cili ka të bëjë me zhvillimin e rrugëve alternative të udhëtimit.

Click to listen highlighted text!