Προτεινόμενες Διαδρομές

Eλλάδα

Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Το Έργο έχει ως κεντρικό στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αντανακλάται στην πληθώρα θρησκευτικών μνημείων τα οποία βρίσκονται στη περιοχή εφαρμογής του Έργου και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου τουριστικού προϊόντος, που αφορά στην ανάπτυξη εναλλακτικών περιηγητικών διαδρομών.

Click to listen highlighted text!