Αποθετήριο Πολυμεσικού Υλικού

Πρόσβαση στο Αποθετήριο Πολυμεσικού υλικού
Προκειμένου να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στο αποθετήριο πολυμεσικού υλικού
στείλτε email στο [email protected] αιτιολογώντας το αίτημά σας.

 

Η πρόσβαση στους επιμέρους φακέλους είναι εφικτή παρακάτω.
Για την πρόσβαση στείλτε email στο [email protected] αιτιολογώντας το αίτημά σας.

LB1 University of Ioannina
PB2 Regional Authority of Epirus
PB3 Holy Metropolis of Ioannina
PB4 Holy Metropolis of Gjirokastër
PB5 Holy Metropolis of Korça
PB6 Municipality of Gjirokastër

Click to listen highlighted text!